Foto: Maria Marre Gustafsson

Västerås kulturstipendiat 2015

”Tina Wilhelmsson använder visor och ett engagerande scenspråk som medel för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Med allvar, humor och ironi speglar hon träffsäkert vår samtid. Tina är en uppskattad och flitigt anlitad artist och gör flera hundra spelningar per år i offentliga sammanhang.”

Foto: FeministFotografen. Layout: Mimmi Söderlund.
Foto: FeministFotografen
Foto: Magnus Nystedt
Foto: Sofia Kits