För våra systrar på flykt

För våra systrar på flykt

30 artister i nätverket Female singersongwriters deltar under en vecka i oktober i Världens största Musikfestival och skänker samtidigt under veckan alla sina gager till Kvinna till Kvinna.