HURRA! Jag är årets stipendiat i Västernorrland!
Jag har tilldelats årets stipendium till entreprenör inom kulturella och kreativa sektorn.

”Stipendium tilldelas entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat i Västernorrland. Stipendium kan även tilldelas för genomförande av nyskapande projekt inom kulturella och kreativa sektorn.”

Foto: Maria Marre Gustafsson