En meningsfull paus

För ett mer tillgängligt, effektivt och demokratiskt möte. 10 minuter bildande underhållning.

På 10 minuter får deltagarna på mötet följande:

  • Vila från mötet
  • Ökad blodcirkulation
  • Ökad syretillförsel till hjärnan
  • Skratta
  • Fortbildning i jämställdhet
  • Kanske en och annan insikt
  • Ny energi

Mötet fortsätter sedan med nya perspektiv och ny energi. Allt för att ert möte ska bli mer effektivt, tillgängligt och demokratiskt.

En paus är nödvändigt för vissa, en meningsfull paus är bra för alla.

”Direkt efter att du gick ut ur rummet och stängde dörren sa en av mina kollegor att vi måste ta tag i jämställdhetsarbetet i den här kommunen.”

Länk till meningsfull paus på Facebook.